Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 041/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 江河巨星 PRAC H374yo CH NZ G SHSB, B48 668 罗达 莫振麟 1 1:02.78
by SUPER EASY (NZ) - CYCEE NUGGET (NZ)
6 玉龙爵士 NR H3764yo GR IRE H NH 58 556 阿密鲁 瑞尔士 23/41:02.92PNIL
by RED JAZZ (USA) - ZIBALINE (FR)
3 高深莫測 BP, NR H4614yo BR AUS G SHBP59 613 谭健聪 杨克荣 3NK1:02.97PWITH BP
by TICKETS (AUS) - MELCORDY SMILE (AUS)
1 暹罗万代 1000V H1803yo B NZ G SH 70 641 薄奇能 克莱门 42 1/21:03.37PNIL
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - I'M A WAG (IRE)
2 超级动力 NR H5035yo B NZ G SH 63 692 杜奕 奥哈拉 54 1/41:04.07PNIL
by ALFRED NOBEL (IRE) - GOLD PARK (AUS)
7 龙圣 1000B E2885yo B AUS G SH 39 607 赛鲁 必拿 61/21:04.17FFAILED POST VET EXAM
by BUSHRANGER (IRE) - CROSS TOWN (AUS)
5 北西赢 NR H5024yo B JPN M NH 58 575 尤索夫 赛米 73 1/21:04.75PNIL
by SYMBOLI KRIS S (USA) - HELLO AGAIN (JPN)
闪耀金 -BP H4844yo B/BR USA G NH 58 4 汤普新 伯里奇
by LEMON DROP KID (USA) - TUSTARTA (USA)