Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 011/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 金不换 PRAC E4344yo CH IRE G NHB, XNB 594 高德发 许怡 1 1:01.83
by FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - LA QUINTA (IRE)
3 戮力翌心 PRAC H3263yo B USA F NH 713 罗达 柯清狄 281:03.14
by UNCAPTURED (CAN) - GLITTERBALL (USA)
6 麒麟尖锋 PRAC H3624yo B NZ G SH 42 646 曾伟升 邱炳安 31 1/41:03.36
by HE'S REMARKABLE (NZ) - AOSTA (AUS)
5 希盟战士 PRAC H2534yo CH AUS G SH 45 655 B伍活 陈泳志 4HD1:03.40
by GREENWOOD LAKE (USA) - MISS HUNTER (AUS)
1 赤子之心 ORT H584yo B AUS G SHEM, TT, XNB 57.5631 雷马克 菲特文 51 1/41:03.60PWITH EM/XNB/TT
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - IL SOGNO (AUS)
2 流星如一 PRAC H3253yo CH USA G NHB, TT 632 阿沙哈 柯清狄 621:03.93
by ALGORITHMS (USA) - HELLO GYPSY (USA)