Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 039/2019 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 精英兽 PRAC C2736yo BR AUS G SHSR, TT57 641 B伍活 陈泳志 1 1:00.85
by DANE SHADOW (AUS) - SNIPPET STREET (AUS)
7 杰威力 PRAC E3074yo GR AUS G SH 92 707 罗达 布隆 2NK1:00.90
by RESET (AUS) - UNABATED (AUS)
4 科伦 PRAC C1435yo B NZ G SHTT, XNB76 684 包和义 尚恩 35 1/41:01.75
by SHOWCASING (GB) - MOLLY'S DOLLY (NZ)
3 林家问候 PRAC E555yo CH NZ G SHEM70 673 徐汉堡 霍卡 411:01.90
by RED GIANT (USA) - CELTIC CLASS (AUS)
6 毫无疑问 PRAC N4158yo B AUS G SHP90 606 海理 赛米 53 3/41:02.52
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - EXTREMELY (AUS)
5 蓝瑞典 PRAC J7788yo BR NZ G SHTT, XNB89 655 哥拉利 尚恩 6SHD1:02.53
by O'REILLY (NZ) - HOOKED ONA FEELING (NZ)
星际帝皇 PRAC H755yo CH NZ G SH 65 2 S约翰 L黎根
by RED GIANT (USA) - LOTTA LUV (NZ)