Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 035/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 古典摔角 PRAC E4164yo B NZ G SH 60 631 薄奇能 克莱门 1 1:02.47
by OCEAN PARK (NZ) - MILLILILLI (NZ)
3 壮男 PRAC E5903yo CH NZ G SHB57 663 B伍活 柯清狄 21/21:02.57
by PER INCANTO (USA) - SAINT SHE AIN'T (NZ)
4 明韵 PRAC H935yo B FR M NH 64 634 汤普新 克莱门 3NS1:02.58
by REQUINTO (IRE) - KHANDAAR (IRE)
7 战神 PRAC R6557yo B IRE G NH 52 607 赛富汀 奥哈拉 4HD1:02.61
by APPROVE (IRE) - PAIX ROYALE (GB)
8 巅峰 PRAC H1374yo B NZ G SH 63 638 莫丹尼 瑞尔士 521:02.94
by PINS (AUS) - RED DELICIOUS (NZ)
6 大红人 PRAC H3324yo CH AUS G SH 58 626 徐汉堡 杨克荣 6HD1:02.96
by STREET BOSS (USA) - NOT FUHR NOTHIN (AUS)
2 沙巴 PRAC E145yo B NZ G SH 53 622 陈志城 马定贤 7101/41:04.67
by STRAVINSKY (USA) - GIMMICK (NZ)
魔神 PRAC H1213yo B AUS C SH 63 5 罗达 布隆
by UNCLE MO (USA) - CLEMENTINE (AUS)