Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/02/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 009/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 精英征服 PRAC H4325yo B/BR USA H NHTT60 647 莫丹尼 菲特文 1 1:01.11
by LONHRO (AUS) - FULL FIGURE (USA)
3 圣抗士 BP H4574yo CH AUS G SHBP, XNB70 623 B伍活 霍卡 241:01.76PWITH BP/XNB
by SEPOY (AUS) - PANDORO DE LAGO (IRE)
5 奇门遁甲 PRAC H2443yo CH AUS G SH 65 675 罗达 菲特文 3SHD1:01.78
by STREET BOSS (USA) - RAVEN PROTECTOR (AUS)
1 易东南 ORT H3513yo B NZ G SHTT 57701 穆哈诺 彼得斯 4NS1:01.78PWITH TT
by SUPER EASY (NZ) - HEPBURN (NZ)
2 林家热情 ORT H4933yo CH AUS G SH 57662 徐汉堡 伯里奇 5SHD1:01.80PNIL
by SHOW A HEART (AUS) - PURFECTRESS (AUS)
4 贏風雲 BP H4664yo B NZ G SHBP, XNB63 634 扎华礼 霍卡 621:02.12PWITH BP/XNB
by GUILLOTINE (NZ) - VITRUM (NZ)
升得高 PRAC C4595yo CH NZ G SH 63 6 邱炳安
by COATS CHOICE (AUS) - ENDRITA (NZ)