Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 007/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 幸运飞鱼 ORT H2333yo B AUS G SHB 57644 莫丹尼 菲特文 1 1:03.39PNIL
by ALL TOO HARD (AUS) - OCEAN BRIDGE (AUS)
1 浩胜勇士 ORT H4153yo B AUS G SH 57642 B伍活 陈瀠旺 21/21:03.48PNIL
by CHARGE FORWARD (AUS) - TIME AND PLACE (AUS)
6 戮力翌心 BP, ORT H3263yo B USA F NHBP 52651 阿沙哈 柯清狄 33/41:03.59PWITH BP
by UNCAPTURED (CAN) - GLITTERBALL (USA)
4 纳特荣誉 ORT H4883yo CH AUS G SH 57705 罗达 布隆 4HD1:03.63PNIL
by TURFFONTEIN (AUS) - NIGHT SKY DANCER (AUS)
7 完美胜利 STALL H4623yo B AUS G SH 697 杜奕 克莱门 5DIST1:24.01PNIL
by ZOUSTAR (AUS) - ADMIRING (AUS)
林家荣誉 ORT H4553yo BR/GR NZ G SH 57 3 徐汉堡 马定贤
by RELIABLE MAN (GB) - FINAL VIEW (NZ)
林家射线 ORT H4543yo GR AUS G SH 57 6 伯里奇
by DRUMBEATS (AUS) - RAINBOW DANCER (AUS)