Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 023/2019 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 徒思彼 PRAC E5383yo B AUS G SH 53 602 沃斯特 李卡都 1 1:02.10
by EQUIANO (FR) - PINPANTE (AUS)
1 海德公园 PRAC C4155yo B NZ G SH 55 551 阿密鲁 瑞尔士 221:02.42
by DARCI BRAHMA (NZ) - FEMMEBOT (NZ)
9 林家梦 PRAC H453yo B AUS G SH 51 679 徐汉堡 马定贤 33 3/41:03.05
by DUPORTH (AUS) - SAUNTER (AUS)
8 奇皇后 PRAC H3884yo CH NZ M SH 628 安保罗 李卡都 42 3/41:03.51
by MAKFI (GB) - RACE EMPRESS (AUS)
3 信义 PRAC C3715yo B NZ M SH 49 683 贝善利 马定贤 5HD1:03.54
by RIP VAN WINKLE (IRE) - BAK DA PRINCESS (NZ)
4 暗箭 PRAC R367yo B AUS G SHTT51 664 B伍活 郭力维 63/41:03.66
by RED ARROW (AUS) - YOUTHFUL HIGH (AUS)
5 马克日蚀 PRAC W1656yo B AUS G SHP55 715 林利杰 伯里奇 71 1/41:03.86
by NICCONI (AUS) - QUIZ QUEEN (NZ)
7 皇家瀑布 PRAC E3335yo B NZ G SH 60 687 罗达 布隆 81 1/41:04.06
by O'REILLY (NZ) - IGUAZU'S GIRL (NZ)
首都 PRAC C3827yo B IRE G NH 59 6 菲特文
by BERNARDINI (USA) - CHRISTMAS KID (USA)