Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 023/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 沉默伙伴 PRAC H4184yo B IRE G NH 60 708 杜奕 克莱门 1 1:01.52
by DANDY MAN (IRE) - DOLCE DOVO (GB)
1 来喜 PRAC E1304yo CH NZ G SH 60 641 汤普新 克莱门 21 3/41:01.82
by OCEAN PARK (NZ) - DOWN VIEW (USA)
5 克拉珍宝 PRAC E5894yo BR NZ G SH 61 645 莫丹尼 杨克荣 331:02.32
by GUILLOTINE (NZ) - MOLLY 'O (NZ)
6 永旺年年 PRAC C4964yo B AUS H SHB, TT, XNB53 636 S约翰 陈瀠旺 411:02.50
by BARBADOS (AUS) - NEXT TOP MODEL (AUS)
2 精明能干 PRAC R957yo B AUS G SHB64 642 薄奇能 M尤索 51 1/21:02.76
by PRINCE ARTHUR (AUS) - ARES DE LAGO (AUS)
3 迦纳希 PRAC H4504yo B AUS G SH 60 673 贝善利 马定贤 63 1/41:03.30
by SNITZEL (AUS) - GYMEA LILY (AUS)
7 明智 PRAC C4696yo CH IRE G NHBP64 597 尤索夫 赛米 7HD1:03.34
by KYLLACHY (GB) - LAURENTINA (GB)
奇门遁甲 PRAC H2443yo CH AUS G SH 65 4 罗达 菲特文
by STREET BOSS (USA) - RAVEN PROTECTOR (AUS)