Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 021/2019 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 吉祥物 BP H4594yo B AUS G SHBP, TT60 571 菲德斯 霍卡 1 1:02.39PWITH BP/TT
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - LOVE WINGS (USA)
4 精英三宝 PRAC H2464yo BR AUS G SH 43 544 陆庚德 菲特文 2SHD1:02.41
by AMERICAIN (USA) - HALF EIGHT (AUS)
7 货真价实 PRAC H1573yo B NZ G SH 687 罗达 布隆 36 3/41:03.53
by ALL TOO HARD (AUS) - LYCHEE (AUS)
6 女王中王 PRAC E1474yo B NZ M SH 22 696 穆哈诺 邱炳安 41 1/21:03.77
by EKRAAR (USA) - CHICA MALA (NZ)
8 帕拉多尔 PRAC C4854yo CH AUS G SHSB, P56 668 莫丹尼 彼得斯 5HD1:03.79
by POET'S VOICE (GB) - FOOLISH PRIDE (AUS)
2 大家好 PRAC C2215yo B NZ G SHP35 592 尤索夫 赛米 62 1/41:04.17
by DARCI BRAHMA (NZ) - MOLLY COCO (NZ)
3 众望所归 PRAC E3365yo B AUS G SHB, TT43 603 施志勇 奥哈拉 71 1/41:04.38
by DUPORTH (AUS) - SHE'S ACADEMIC (AUS)
永远向前 PRAC C2165yo B NZ G SH 26 5 邱炳安
by POUR MOI (IRE) - KEY OF FUTURE (GB)