Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 021/2019 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 兴卡 BP H4584yo BR AUS G SHBP, XNB60 648 扎华礼 霍卡 1 1:01.27PWITH BP/XNB
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - ALL ENFIELD (AUS)
1 圣抗士 NR H4574yo CH AUS G SHXNB70 631 B伍活 霍卡 2HD1:01.29PWITH XNB
by SEPOY (AUS) - PANDORO DE LAGO (IRE)
5 仗义执言 STALL H1834yo B NZ G SH 585 尤索夫 赛米 31 3/41:01.57P2ND OF 2
by ALIGN (AUS) - PERFECT SET (AUS)
7 火眼金睛 1000V H124yo B AUS G SH 74 647 薄奇能 克莱门 441:02.24PNIL
by BRADBURY'S LUCK (AUS) - LACADA POINT (AUS)
4 浩胜盈玥 NR H4283yo BR/GR AUS F SH 55 614 沙里扎 克莱门 5HD1:02.27PNIL
by THE FACTOR (USA) - MORE THAN PROMISED (USA)
3 东方快车 NR H3294yo B NZ G SHTT60 703 穆哈诺 赛米 62 1/21:02.70PWITH TT
by POUR MOI (IRE) - FAR SOUTH (NZ)
2 贏風雲 NR H4664yo B NZ G SHXNB63 572 菲德斯 霍卡 7NK1:02.74PWITH XNB
by GUILLOTINE (NZ) - VITRUM (NZ)
6 財宝富 1000B W3456yo B NZ G SH 49 596 MOHAMAD SAIFUL AIMAN BIN JALA 陈瀠旺 8NS1:02.74PNIL
by KEEPER (AUS) - BLACKROCK COLLEGE (NZ)