Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 017/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 非凡王子 BLINK, NR H4264yo B AUS G SHB61 611 曾伟升 D罗瑾 1 1:01.17PWITH B
by MOSSMAN (AUS) - SOARING MISS (AUS)
8 得利 BLINK H4753yo B NZ G SHB 628 薄奇能 邱炳安 21/21:01.23PWITH B
by NADEEM (AUS) - DEECRUZ (NZ)
6 最爱 BLINK H4233yo B AUS G SHB 646 莫丹尼 菲特文 34 1/41:01.94PWITH B
by CHOISIR (AUS) - RAY OF SUN (AUS)
7 好把豹 BLINK H3584yo CH NZ G SHB 667 罗达 莫振麟 41 1/21:02.20PWITH B
by BATTLE PAINT (USA) - KEEPNTIME (NZ)
5 仗义执言 STALL H1834yo B NZ G SH 585 尤索夫 赛米 5NS1:02.20P1ST OF 2
by ALIGN (AUS) - PERFECT SET (AUS)
4 神宝金刚 1000B H1114yo B NZ M SHSB, BP, XNB41 594 赛富汀 奥哈拉 61/21:02.26PWITH BP/SB/XNB
by POUR MOI (IRE) - EXCUSE O' (NZ)
2 好得意 NR H4484yo GR NZ G SH 60 652 汤普新 彼得斯 71 1/21:02.52PNIL
by DALGHAR (FR) - APPLETON'S LASS (NZ)
资金雄厚 NR H1914yo BLK AUS G SH 55 3 阿密鲁 瑞尔士
by YOUR SONG (AUS) - TRADING HALT (AUS)