Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 16/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: NR: SNTC : 004/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 NATE'S HONOUR PRORT H4883yo CH AUS G SH 1 罗达 布隆 PNIL
by TURFFONTEIN (AUS) - NIGHT SKY DANCER (AUS)
2 酿酒传人 PRORT H4653yo CH NZ C SH 2 哥拉利 尚恩 PNIL
by OCEAN PARK (NZ) - BURNZEES MAGIC (NZ)
3 浩胜勇士 PRORT H4153yo B AUS G SH 3 MOHAMAD SAIFUL AIMAN BIN JALA 陈瀠旺 PNIL
by CHARGE FORWARD (AUS) - TIME AND PLACE (AUS)
4 LIM'S PASSION PRORT H4933yo CH AUS G SH 4 徐汉堡 伯里奇 PNIL
by SHOW A HEART (AUS) - PURFECTRESS (AUS)
5 时时美好 PRORT H4673yo B NZ G SH 5 谭健聪 杨克荣 PNIL
by BATTLE PAINT (USA) - LADY LIMONCELLO (NZ)
6 精英征服 PRNRT H4325yo B/BR USA H NH 60 6 莫丹尼 菲特文 PNIL
by LONHRO (AUS) - FULL FIGURE (USA)