Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 014/2019 - 10:05 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 沉默老板 PRAC E284yo B AUS G SHB, TT49 604 施志勇 奥哈拉 1 1:02.12
by STREET BOSS (USA) - MOONSPRITE (GB)
2 花样滑冰 PRAC H1013yo B NZ G SHXNB49 582 菲德斯 霍卡 2SHD1:02.13
by DARCI BRAHMA (NZ) - JOSEPHINES FORTUNE (NZ)
7 狂魔 PRAC H4493yo B AUS G SHB55 607 赛鲁 布隆 32 3/41:02.60
by YOUR SONG (AUS) - TUKSO (AUS)
3 大兴帝国 PRAC E724yo CH AUS G SHEM, TT56 623 汤普新 瑞尔士 4NK1:02.64
by ANIMAL KINGDOM (USA) - PAULINE DE LAGO (AUS)
8 克拉之星 PRAC H973yo BR NZ G SHXNB43 638 扎华礼 霍卡 5NK1:02.69
by HIGHLY RECOMMENDED (AUS) - ANNABEL ROSE (NZ)
6 中土王国 PRAC H1645yo B USA G NHB63 666 莫丹尼 彼得斯 6NK1:02.73
by WAR FRONT (USA) - RIVER BELLE (GB)
1 神行太保 PRAC E3094yo B NZ M SHEM57 691 罗达 布隆 71 1/41:02.93
by SO YOU THINK (NZ) - PALOS DE LAGO (NZ)
5 军事联盟 PRAC N6299yo B IRE G NHB, TT34 615 高德发 柯清狄 841:03.59
by OASIS DREAM (GB) - HOVERING (IRE)