Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 014/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 默里菲 PRAC W576yo B NZ G SHXNB74 578 阿密鲁 瑞尔士 1 1:02.39
by PINS (AUS) - O'REALLY (NZ)
7 幸运哈达 PRAC H1264yo B AUS G SH 61 657 莫丹尼 彼得斯 21/21:02.49
by TESTA ROSSA (AUS) - LUCKY MORNA (AUS)
1 吴大哥 NR H4604yo CH NZ G SHB62 671 阿斯兰 奥哈拉 32 1/21:02.92PWITH B
by PINS (AUS) - SINGASONG (NZ)
5 强国 1000V, STALL H2274yo B AUS G SHEM, TT63 645 扎华礼 霍卡 43/41:03.05PWITH EM/TT
by REAL SAGA (AUS) - TALLULAH BEE (AUS)
6 明星杰克 STALL E4995yo B JPN G NHEM, WK71 646 再基 高冈 5171:05.87PWITH WK/EM
by JUNGLE POCKET (JPN) - MADRIGAL SCORE (JPN)
3 魔力之城 BLEED C4245yo B BRZ R SHB, TT78 593 尤索夫 赛米 691:07.37FWITH B/TT; FAILED VET EXAM
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - ACADEMIA REAL (USA)
好把豹 BLINK H3584yo CH NZ G SH 2 罗达 莫振麟
by BATTLE PAINT (USA) - KEEPNTIME (NZ)
神宝金刚 1000B H1114yo B NZ M SH 41 4 赛富汀 奥哈拉
by POUR MOI (IRE) - EXCUSE O' (NZ)