Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 010/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 玉龙圣岛 BP H1775yo CH AUS G SHBP53 597 古马诺 杨克荣 1 1:00.58PWITH BP
by ZOFFANY (IRE) - HAVING YOU ON (AUS)
4 来喜 1000V E1304yo CH NZ G SH 60 654 阿斯兰 克莱门 21 1/21:00.84PNIL
by OCEAN PARK (NZ) - DOWN VIEW (USA)
8 北赢星 1000B, VET E5223yo BR AUS G SHEM, BRS55 698 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 31 3/41:01.14PWITH BRS/EM
by STRYKER (AUS) - LADY DIVA (AUS)
6 威力胜 1000V H904yo B AUS G SH 59 656 薄奇能 伯里奇 42 1/41:01.50PNIL
by RED ARROW (AUS) - BELDARA (AUS)
1 笑口常开 STALL R5596yo BR AUS G SHSR, B, TT44 611 曾伟升 杨克荣 5NK1:01.54PWITH B/SR/TT
by RED ARROW (AUS) - YAHERO (AUS)
2 林家梦 1000V H453yo B AUS G SH 51 652 贝善利 马定贤 62 1/41:01.90PNIL
by DUPORTH (AUS) - SAUNTER (AUS)
5 宝嘉康蒂 1000V N5238yo CH JPN M NH 27 595 达瓦拉 L黎根 72 3/41:02.34PNIL
by GRASS WONDER (USA) - LEGACY WIND (JPN)
3 迦纳希 NR H4504yo B AUS G SH 60 663 B伍活 马定贤 84 1/41:03.03PNIL
by SNITZEL (AUS) - GYMEA LILY (AUS)