Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 010/2019 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 宝贝 PRAC E54yo B NZ G SH 84 725 包和义 尚恩 1 1:00.91
by SHOWCASING (GB) - MY OTHER WOMAN (AUS)
1 明义 PRAC E5925yo GR GB G NH 66 691 罗达 布隆 2NK1:00.95
by HELLVELYN (GB) - BENS GEORGIE (IRE)
8 法乐 PRAC J7828yo B AUS G SH 105 648 哥拉利 尚恩 3NK1:00.99
by FALTAAT (USA) - CIRCUS DANCE (NZ)
2 征服群山 PRAC H2754yo B AUS G SH 69 642 汤普新 杨克荣 41/21:01.06
by NICCONI (AUS) - MI CHIAMO (AUS)
7 真人 PRAC W5726yo B NZ H SH 107 657 薄奇能 克莱门 5SHD1:01.07
by DARCI BRAHMA (NZ) - BOUND TO IMPRESS (NZ)
3 天蝎 PRAC C1625yo B NZ G SH 70 693 杜奕 克莱门 63/41:01.19
by PINS (AUS) - MISS KATELLA (NZ)
4 霸神 PRAC W5085yo GR NZ G SHTT, XNB72 664 沙霖 郭力维 71/21:01.28
by GUILLOTINE (NZ) - FINISHING SCHOOL (AUS)
6 大口仔 PRAC C2825yo B USA G NHVIS99 626 阿沙哈 柯清狄 8SHD1:01.30
by RUN AWAY AND HIDE (USA) - BEST OF MEMORIES (USA)