Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩



新加坡 - 10/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 010/2019 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 武士道 PRAC H4033yo CH JPN C NHSB 705 杜奕 克莱门 1 1:01.26
by KING'S BEST (USA) - SPRING MINT (JPN)
3 马上赢 BLINK H203yo B AUS G SHB, TT46 663 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 211:01.43PWITH B/TT
by ZOUSTAR (AUS) - ROSEBROOK (AUS)
6 征服者 PRAC H3534yo BR NZ G SH 606 赛富汀 许怡 31 1/41:01.62
by ALAMOSA (NZ) - RACQUETEER (NZ)
8 坚毅不屈 PRAC H3353yo B NZ G SHB, TT 648 哥拉利 尚恩 43 1/41:02.14
by EPAULETTE (AUS) - Z'HONOR (NZ)
1 前途无量 -B H1503yo B AUS G SH 0 651 尤俊豪 郭力维 52 1/41:02.53PNIL
by GOOD JOURNEY (USA) - LA BAYADERE (AUS)
7 帕瓦罗蒂 PRAC H1243yo GR AUS G SHEM 657 汤普新 布隆 68 1/41:03.87
by LOPE DE VEGA (IRE) - DEWAMAR (AUS)
2 我的神奇 BLINK H2703yo B NZ C SHB 602 黄騋润 陈瀠旺 72 1/41:04.26PWITH B
by THEWAYYOUARE (USA) - BLACKBERRY NIP (NZ)
4 期望 1000V, BP H1614yo CH NZ G SHBP43 614 谭健聪 杨克荣 841:04.90PWITH BP
by HIGHLY RECOMMENDED (AUS) - MRS. ZOFF (AUS)