Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 8: BT: SNTC : 008/2019 - 10:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 威震天 PRAC H2664yo B NZ G SH 706 杜奕 瑞尔士 1 1:03.19
by ROAD TO ROCK (AUS) - HOW FANTASTIQUE (AUS)
5 奇迹降临 PRAC H1384yo B NZ G SH 555 阿密鲁 瑞尔士 23/41:03.33
by ALAMOSA (NZ) - LADY OF MIRACLES (NZ)
4 沙漠快车 PRAC E4195yo BR NZ G SHTT52 554 陈志贤 霍卡 3HD1:03.35
by ALAMOSA (NZ) - DANEWHISPER (AUS)
8 夜兰香 PRAC E5583yo B AUS G SHB 658 汤普新 彼得斯 41/21:03.41
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - ASSET RAIN (AUS)
1 达士敦 PRAC H1983yo B/BR NZ G SH 621 徐汉堡 瑞尔士 53/41:03.55
by IFFRAAJ (GB) - ELUSIVE RED (NZ)
2 曼谷女孩 PRAC E5673yo BR AUS F SHB 642 莫丹尼 菲特文 61 1/21:03.78
by BERNARDINI (USA) - MANTOVA (AUS)
7 圣十字 PRAC H2944yo B/BR NZ G SHBP, TT 647 B伍活 霍卡 71/21:03.83
by SAVABEEL (AUS) - CROIX DU SUD (NZ)
3 太平秘密 PRAC C556yo CH NZ G SH 38 643 S约翰 L黎根 81/21:03.90
by COATS CHOICE (AUS) - SWEET SPOT (AUS)