Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 008/2019 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 卫星战将 PRAC E3674yo CH NZ G SHSB, B57 631 林安健 奥哈拉 1 1:01.84
by PINS (AUS) - DE LAGO LADY (NZ)
4 黑鹌鹑 PRAC E2635yo BR NZ G SHXNB62 644 扎华礼 霍卡 21/21:01.93
by COATS CHOICE (AUS) - SEFIDI (NZ)
7 收获日蚀 PRAC E2164yo CH NZ M SHBP55 727 穆哈诺 伯里奇 3SHD1:01.94
by IFFRAAJ (GB) - MEG'S PRIDE (NZ)
8 杂技员 PRAC H1193yo CH NZ G SH 51 578 阿密鲁 瑞尔士 411:02.10
by PINS (AUS) - TURF FIRE (NZ)
2 玉龙梦想 PRAC H3744yo B IRE H NH 58 582 祖格拉 邱炳安 52 1/41:02.48
by OASIS DREAM (GB) - NUR JAHAN (IRE)
6 欧文 PRAC H3003yo B AUS G SH 56 646 莫丹尼 菲特文 63 1/21:03.07
by ANIMAL KINGDOM (USA) - INTIMATION (AUS)
5 勇骑士 PRAC R4837yo B NZ G SHTT57 555 陈志贤 霍卡 71 3/41:03.36
by TAVISTOCK (NZ) - SHOCK (NZ)
3 胜算 PRAC C5015yo BR AUS G SHEM58 703 罗达 彼得斯 811:03.53
by CASINO PRINCE (AUS) - PORT OF AFRICA (AUS)