Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 008/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 纵横天地 NR H4244yo B IRE G NHWK, TT65 703 罗达 菲特文 1 1:01.90PWITH WK/TT
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - PRECAUTIONARY (GB)
4 喜悦归来 NR H4144yo CH NZ G SH 60 594 黄騋润 陈瀠旺 221:02.25PNIL
by MAKFI (GB) - CINEMASCOPE (AUS)
5 兴卡 NR H4584yo BR AUS G SHXNB60 685 杜奕 霍卡 3SHD1:02.26PWITH XNB
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - ALL ENFIELD (AUS)
6 吉祥物 NR H4594yo B AUS G SHTT60 646 扎华礼 霍卡 41/21:02.34PWITH TT
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - LOVE WINGS (USA)
2 军事强大 1000B C2845yo B USA G NHB45 642 汤普新 D罗瑾 55 1/41:03.19PWITH B
by GEMOLOGIST (USA) - LEMON POP LASSIE (USA)
7 明捷 NR H4203yo CH IRE G NH 55 647 薄奇能 菲特文 661:04.19PNIL
by DANDY MAN (IRE) - ANTHYLLIS (IRE)
火箭勇士 1000B C4904yo B AUS G SHSB, TT47 1 高德发 L黎根 FWITH TT/SB; FRAC; REARED; CAST
by HIDDEN DRAGON (AUS) - NORTHERN FRIENDS (AUS)