Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 002/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 冰人 ORT H1423yo B NZ G SH 57661 莫丹尼 克莱门 1 1:01.74PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - DANSE SAUVAGE (NZ)
1 最爱 ORT H4233yo B AUS G SH 57575 陆庚德 菲特文 21/21:01.79PNIL
by CHOISIR (AUS) - RAY OF SUN (AUS)
5 得利 ORT H4753yo B NZ G SH 57586 祖格拉 邱炳安 31 1/41:01.99PNIL
by NADEEM (AUS) - DEECRUZ (NZ)
7 妈妈咪呀 ORT H3343yo BR AUS F SH 55.5698 杜奕 赛米 41 1/21:02.23PNIL
by PLAYING GOD (AUS) - MIA MYTH (AUS)
4 暹罗玉兰 ORT H2043yo BR AUS G SHTT 57634 薄奇能 克莱门 52 1/41:02.61PWITH TT
by SHAMUS AWARD (AUS) - CHAOTIC (AUS)
2 摇滚传奇 ORT E5633yo B AUS G SHB 57647 S约翰 莫振麟 61/21:02.71PWITH B
by MAHISARA (AUS) - NO MISTAKE (AUS)
3 林家飞快 ORT H1483yo B NZ G SH 57603 卢士文 伯里奇 78 1/21:04.12PNIL
by SHAMEXPRESS (NZ) - COCO CHANEL (NZ)
8 流星如一 ORT H3253yo CH USA G NHB 53.5622 阿沙哈 柯清狄 8DIST1:18.28FWITH B; JUMPED OUTWARDS ABRUPTLY
by ALGORITHMS (USA) - HELLO GYPSY (USA)