Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 001/2019 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 大富翁 PRAC H3043yo B NZ G SHB 597 祖格拉 奥哈拉 1 1:00.80
by O'REILLY (NZ) - MISS PURRFECTION (NZ)
5 无名英雄 BLINK, ORT E5723yo B AUS G SHB 57641 阿斯兰 D罗瑾 21/21:00.85PWITH B
by SPIRIT OF BOOM (AUS) - MINI MAGIC (AUS)
1 克拉顶级 ORT H3893yo B NZ G SH 57575 黄敬权 陈加顺 351:01.68PNIL
by SHOWCASING (GB) - TEMPRANILLO (NZ)
8 君子协议 PRAC H2694yo BR NZ G SHB 658 S约翰 L黎根 411:01.86
by PER INCANTO (USA) - SIRCA DANE (AUS)
2 阳光计划 ORT H4303yo CH AUS G SH 57594 谭健聪 杨克荣 511:02.00PNIL
by FIGHTING SUN (AUS) - QUID PRO QUO (AUS)
3 展现 ORT H3903yo B NZ G SH 57686 罗达 陈加顺 61 1/41:02.22PNIL
by SHOWCASING (GB) - SILK SPURS (AUS)
4 醒目才子 ORT H3233yo B AUS G SH 57623 B伍活 杨克荣 71/21:02.29PNIL
by BIG BROWN (USA) - DEFYING GRAVITY (AUS)
6 柏雪兄弟 ORT H4003yo B AUS G SH 57692 杜奕 莫振麟 851:03.12PNIL
by SPIRIT OF BOOM (AUS) - TAITTINGER (NZ)