Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 004/2019 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 体育健将 PRAC H3544yo B NZ H SHXNB61 648 哥拉利 尚恩 1 1:01.30
by TAVISTOCK (NZ) - LIMBEA (NZ)
1 战密 PRAC W2477yo BR NZ G SHSR, TT61 671 徐汉堡 必拿 21/21:01.36
by SAVABEEL (AUS) - FIRE SONG (NZ)
10 世纪之钻 PRAC H2054yo B USA G NHEM, WK59 6910 罗达 布隆 31/21:01.46
by KITTEN'S JOY (USA) - QUEENOFALLDIAMONDS (USA)
9 太阳大军 PRAC H3914yo BR AUS G SH 60 709 杜奕 菲特文 43/41:01.59
by STREET CRY (IRE) - DARAZANI (AUS)
7 女皇陛下 PRAC E1866yo CH NZ M SH 57 597 沃斯特 李卡都 51/21:01.69
by EKRAAR (USA) - RACE EMPRESS (AUS)
2 远古战士 PRAC C2606yo B NZ G SHTT61 562 陈志贤 霍卡 61 3/41:01.97
by IFFRAAJ (GB) - NUANCE (NZ)
5 黑骑士 PRAC H624yo BR NZ G SHSR, B57 585 祖格拉 邱炳安 74 3/41:02.77
by SUFFICIENT (NZ) - SABIO LASS (NZ)
4 好料 PRAC E4694yo B/BR USA G NHSB, EM58 614 赛富汀 郭力维 81 1/21:03.02
by SOLDAT (USA) - TAKER HOME (USA)
6 四旋翼 PRAC H173yo CH AUS G SHEM, TT57 686 雷马克 高冈 941:03.68
by ZOUSTAR (AUS) - PINOVA (AUS)
人生如赌 PRAC C4386yo B AUS G SH 58 3 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺
by AUTHORIZED (IRE) - ANYTHING BUT LOVE (AUS)