Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/01/2019
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 004/2019 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 奥古斯都 PRAC H3964yo B AUS G SHBP, XNB70 648 扎华礼 霍卡 1 1:01.45
by SNITZEL (AUS) - GUSSY GODIVA (NZ)
7 得胜 NR H4224yo B IRE G NH 55 667 阿斯兰 彼得斯 211:01.64PNIL
by KODIAC (GB) - CAUSEWAY CHARM (USA)
1 伟大昆特 NR H4214yo GR IRE G NH 58 651 莫丹尼 彼得斯 33/41:01.77PNIL
by DARK ANGEL (IRE) - WRONG KEY (IRE)
5 狂魔 NR H4493yo B AUS G SH 55 695 罗达 布隆 41 3/41:02.05PNIL
by YOUR SONG (AUS) - TUKSO (AUS)
4 圣卢之巅 1000B H1414yo B NZ G SHTT, XNB43 634 海理 彼得斯 511:02.19PWITH TT/XNB
by PINS (AUS) - FIZZ (NZ)
2 林家潘兴 1000V C3895yo B NZ G SHSB, EM50 672 徐汉堡 伯里奇 6SHD1:02.21PWITH EM/SB
by PINS (AUS) - SANTANGELO (NZ)
3 为何不 1000B C2905yo B AUS G SH 58 643 B伍活 马定贤 721:02.55PNIL
by FOXWEDGE (AUS) - JIVE (CAN)
6 旋转不停 1000B R617yo B NZ G SHTT60 706 穆哈诺 许怡 8NS1:02.55PWITH TT
by KEEPER (AUS) - SEISHONA (AUS)