Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 29/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 287/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 大财神 PRAC W4965yo B NZ G SHEM37 593 罗民翰 邱炳安 1 1:01.33
by DARCI BRAHMA (NZ) - CHRISTMAS EVE (AUS)
7 莱瑞 PRAC E4884yo BR NZ G SH 45 707 杜奕 瑞尔士 22 1/21:01.73
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - LARRINKA (NZ)
6 来厉先生 PRAC H333yo B NZ G SHTT 646 哥拉利 尚恩 33/41:01.84
by O'REILLY (NZ) - BELLE FLEUR (NZ)
8 顶限 PRAC E2004yo B AUS G SH 48 618 赛富汀 马定贤 42 1/41:02.22
by O'LONHRO (AUS) - KASTENESSEN (AUS)
2 完美女孩 PRAC C345yo B AUS M SHP, TT38 732 林利杰 伯里奇 5SHD1:02.23
by THORN DANCER (NZ) - PRICELESS PEARL (NZ)
5 清者自清 PRAC H1233yo B AUS G SH 695 罗达 布隆 64 1/21:02.98
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - MAXI DRESS (IRE)
1 常胜仔 BLINK H3242yo B USA G NHB, TT 701 雷马克 柯清狄 711:03.13PWITH B/TT
by CONGRATS (USA) - PEARL QUEEN (USA)
好战士 PRAC C4574yo B NZ G SH 36 4 邱炳安
by NIAGARA (AUS) - TITHE (NZ)