Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 284/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 快赢 1000B N6167yo B AUS G SH 113 722 穆哈诺 许怡 1 1:01.01PNIL
by KAPHERO (AUS) - MILLIE ROSE (AUS)
4 太阳元帅 NR H3924yo CH AUS G SH 68 684 纪斯 菲特文 221:01.36PNIL
by SEPOY (AUS) - MYSTERIOUS LIGHT (AUS)
3 太阳大军 NR H3914yo BR AUS G SH 60 653 普拉瑟 菲特文 32 3/41:01.81PNIL
by STREET CRY (IRE) - DARAZANI (AUS)
5 庞尼之星 PACIF E1364yo B NZ G SHEM, P46 635 曾伟升 莫振麟 4NK1:01.86PWITH P/EM
by IFFRAAJ (GB) - SUMMER NYMPH (NZ)
1 星骰子 1000B E5884yo B NZ G SHTT50 611 尼扎尔 赛米 51/21:01.93PWITH TT
by O'REILLY (NZ) - JOY (NZ)
6 邪恶侦探 STALL E4074yo B AUS G SH 51 716 杜奕 彼得斯 61/21:02.01PNIL
by CHOISIR (AUS) - SUPER BLUE (AUS)