Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 058/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 大西洋 ORT H3933yo B AUS G SH 52.5671 罗达 克莱门 1 1:02.75PNIL
by DICK TURPIN (IRE) - DIRTY VEGAS (AUS)
4 暗杀小队 ORT H3642yo CH USA G NH 49694 杜奕 克莱门 2HD1:02.78PNIL
by JIMMY CREED (USA) - EPITOME OF A LADY (USA)
5 北极星 ORT H4102yo B JPN G NH 49546 再兰尼 高冈 31 3/41:03.08PNIL
by KINSHASA NO KISEKI (AUS) - MITY DANCER (GER)
1 雷神 ORT H3994yo B AUS G SH 57.5592 赛鲁 必拿 41 1/41:03.30PNIL
by ZIZOU (AUS) - SWATCHFIELD (AUS)
6 闪闪发光 ORT H4092yo B JPN F NH 47.5695 雷马克 高冈 52 3/41:03.76PNIL
by BLACK TIDE (JPN) - CRUZADA AMERICANA (BRZ)
3 新货到 ORT H4072yo B JPN G NH 49643 普拉瑟 高冈 63/41:03.88PNIL
by STRONG RETURN (JPN) - TSURUMARU I (JPN)