Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 279/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 有得威 NR H2997yo CH AUS G SH 107 661 纪斯 菲特文 1 1:00.18P
by STARCRAFT (NZ) - STORMY CHOICE (AUS)
6 北赢星 1000B, BLINK E5223yo BR AUS G SHBRS55 686 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 23 1/41:00.71PWITH BRS
by STRYKER (AUS) - LADY DIVA (AUS)
4 战狼 STALL E3813yo B/BR USA G NH 604 黄騋润 陈瀠旺 39 1/41:02.25P
by MIDNIGHT LUTE (USA) - SEEKING THE GHOST (USA)
3 宝嘉康蒂 1000V N5237yo CH JPN M NH 27 663 S约翰 L黎根 48 1/41:03.62P
by GRASS WONDER (USA) - LEGACY WIND (JPN)
5 地面攻击 1000B C4324yo CH AUS G SHSB, EM, XNB54 735 FUJINUMA TATSUAKI 菲特文 521:03.96PWITH EM/SB/XNB
by WANTED (AUS) - TARCOOLA ICE (AUS)
2 王者荣耀 BP E3823yo CH USA G NH 28 722 雷马克 柯清狄 61/21:04.05P
by STAY THIRSTY (USA) - JEWELS PRIDE (USA)