Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 19/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 277/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 帝王力宏 PRAC W3796yo B GB G NHXNB71 612 克希纳 李卡都 1 1:00.81
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
3 精打细算 PRAC H53yo CH ARG G SHSB, VIS74 603 祖格拉 李卡都 2NK1:00.86
by PURE PRIZE (USA) - LOURA GELADA (ARG)
4 杰突出 PRAC C615yo B NZ G SHB67 594 沃斯特 李卡都 31/21:00.94
by SWISS ACE (AUS) - FIRELIGHT (NZ)
1 青年才俊 PRAC C4235yo B BRZ G SHSB, P, TT67 671 杜奕 赛米 41 3/41:01.25
by MASTRO LORENZO (BRZ) - HAJA GATA (BRZ)
6 焰火 PRAC H1823yo CH NZ G SH 626 MOHAMMED SHAFIQ 布隆 56 1/21:02.31
by EKRAAR (USA) - BROOKLYN ROADS (NZ)
5 比力 PRAC E764yo GR NZ G SHSB, EM53 665 尤俊豪 郭力维 61/21:02.41
by GUILLOTINE (NZ) - MANGO TREE (AUS)