Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 265/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 宝气冲天 1000V E5834yo CH NZ G SHTT54 574 TAN ZHI XIAN 霍卡 1 1:01.37PWITH TT
by MINSTREL COURT (AUS) - DIAMOND JULES (NZ)
3 圣动 NR H3614yo B AUS G SH 55 553 黄俊杰 霍卡 21/21:01.45PNIL
by FASTNET ROCK (AUS) - DONATELLA (IRE)
2 玉龙绿 NR H3693yo B GB C NH 63 602 MOHAMAD SAIFUL AIMAN BIN JALA 陈瀠旺 32 3/41:01.92PNIL
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - DOMITIA (GB)
5 神宝金刚 BP H1114yo B NZ M SHXNB0 605 海理 奥哈拉 43/41:02.05PWITH XNB
by POUR MOI (IRE) - EXCUSE O' (NZ)
6 阿耆尼 1000V H1793yo BR AUS F SHTT 616 沙里扎 克莱门 51 1/21:02.31PWITH TT
by DENMAN (AUS) - TESTALIMIT (AUS)
1 圣翔 NR H3595yo B NZ G SHXNB74 651 扎华礼 霍卡 62 3/41:02.76PWITH XNB
by O'REILLY (NZ) - MEXICAN ROSE (NZ)