Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 051/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 威震天 ORT H2664yo B NZ G SH 57.5664 纪斯 瑞尔士 1 1:02.91P
by ROAD TO ROCK (AUS) - HOW FANTASTIQUE (AUS)
6 扣杀 PRAC H2953yo B NZ G SHSB, WK 626 阿沙哈 克莱门 221:03.24
by GUILLOTINE (NZ) - PSALMS (NZ)
1 中级酒庄 ORT H2654yo B NZ G SH 57.5572 阿密鲁 瑞尔士 3SHD1:03.25P
by BURGUNDY (NZ) - MYA (AUS)
2 多米尼克 ORT H2314yo B NZ G SHTT 57.5583 尤索夫 赛米 41/21:03.33PWITH TT
by ROCK 'N' POP (AUS) - HIGHFLYING (NZ)
4 射手 ORT H3333yo CH AUS G SH 52.5611 尼扎尔 赛米 52 1/21:03.77P
by GOLDEN ARCHER (AUS) - ROSE OF BYZANCE (AUS)
5 暴飞龙 PRAC H363yo B AUS G SHTT 645 B伍活 马定贤 621:04.08
by FOXWEDGE (AUS) - INFINITO (AUS)