Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/11/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 261/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 幸运满满 1000B H1184yo B NZ G SH 565 阿密鲁 瑞尔士 1 1:02.55PNIL
by ALAMOSA (NZ) - HALFYALUCK (NZ)
4 马王 NR H3723yo GR IRE C NH 56 654 纪斯 必拿 21/21:02.61PNIL
by CASAMENTO (IRE) - LA CHITA BONITA (IRE)
3 无敌力宏 STALL H1624yo B IRE H NHB, TT66 663 B伍活 马定贤 39 3/41:04.24PWITH B/TT
by INVINCIBLE SPIRIT (IRE) - CABARET (IRE)
8 东方快车 NR H3294yo B NZ G SHTT60 668 穆哈诺 赛米 4HD1:04.27PWITH TT
by POUR MOI (IRE) - FAR SOUTH (NZ)
6 高威女孩 STALL E674yo B IRE M NHEM46 656 普拉瑟 马定贤 53 1/21:04.83PWITH EM
by CASAMENTO (IRE) - VILLAGE SINGER (USA)
1 神龙公爵 STALL H355yo B NZ G SH 67 631 陈志城 马定贤 6NK1:04.87PNIL
by BACHELOR DUKE (USA) - JUSTAWINS (NZ)
7 宝利星 1000B C1575yo B AUS G SH 48 617 赛富汀 马定贤 73/41:05.00PNIL
by SO YOU THINK (NZ) - DANAUPAIR STARLET (AUS)
太阳帝国 1000V R5647yo B AUS G SH 38 2 许佐扬
by CASINO PRINCE (AUS) - BRITTANSKY (NZ)