Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/10/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 259/2018 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 圣旨到 PRAC E4904yo B NZ G SH 60 654 纪斯 瑞尔士 1 1:01.92
by DARCI BRAHMA (NZ) - SERENITY PRINCESS (AUS)
6 默里纳 PRAC E2224yo BR NZ G SH 61 666 罗达 瑞尔士 21 1/21:02.15
by SAVABEEL (AUS) - PEONY (NZ)
5 量子 PRAC H894yo B NZ G SH 60 625 郭炜烘 伯里奇 3NS1:02.16
by O'REILLY (NZ) - HEMEM (AUS)
8 默里菲 PRAC W576yo B NZ G SHEM, XNB74 568 阿密鲁 瑞尔士 4NS1:02.17
by PINS (AUS) - O'REALLY (NZ)
3 神山一号 PRAC W5255yo BR AUS G SH 58 653 顾 伟 乐 瑞尔士 51/21:02.23
by DANE SHADOW (AUS) - ALRIGHT (AUS)
7 神通魔法 PRAC E4874yo B NZ G SHEM, B, TT66 577 祖利曼 邱炳安 61/21:02.32
by BATTLE PAINT (USA) - CHATO MARGAUX (NZ)
2 神偷 PRAC E1657yo CH AUS G SH 57 662 徐汉堡 瑞尔士 73 1/41:02.86
by TIME THIEF (AUS) - TYCOON TESS (AUS)
1 狩猎塔 PRAC E5755yo B AUS G SHSB, TT57 711 雷马克 伯里奇 81 1/21:03.10
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - DAZZLEDAR (GB)