Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 16/10/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 245/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 北赢星 1000B E5223yo BR AUS G SH 55 568 MOHAMAD SAIFUL AIMAN BIN JALA 陈瀠旺 1 1:01.11PNIL
by STRYKER (AUS) - LADY DIVA (AUS)
5 我的朋友 1000B H494yo B AUS G SH 53 565 祖格拉 邱炳安 21 1/41:01.30PNIL
by MINT LANE (USA) - CARPE JUGULUM (AUS)
2 超光速 1000B E5854yo GR NZ G SHXNB60 542 菲德斯 霍卡 31/21:01.37PWITH XNB
by GUILLOTINE (NZ) - DAZZLING BELLE (NZ)
4 十全大补 1000B H2424yo B NZ G SHXNB54 604 扎华礼 霍卡 421:01.69PWITH XNB
by POUR MOI (IRE) - FAIRY TIPSY (NZ)
7 达维多 BLINK H1994yo B NZ G SHEM, B 597 纪斯 陈加顺 52 3/41:02.16PWITH B/EM
by TAVISTOCK (NZ) - RIO NUGGET (NZ)
6 钦点 1000B E3493yo GR/RO USA G NHP47 586 郭炜烘 伯里奇 621:02.47PWITH P
by OLD FASHIONED (USA) - ARTA B TAPPIN (USA)
1 金属宝贝 1000B H1344yo B AUS G SHB55 621 B伍活 杨克荣 721:02.82PWITH B
by ROTHESAY (AUS) - TOOTSIE ZYNSKY (AUS)
3 林家团聚 1000B R2557yo B/BR NZ G SHSB85 673 林利杰 伯里奇 851:03.65PWITH SB
by O'REILLY (NZ) - BELLA VALENTINA (NZ)