Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 09/10/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 238/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 强大 BP H2164yo B NZ G SHBP, TT 572 赛富汀 奥哈拉 1 1:01.93PWITH BP/TT
by PINS (AUS) - DISNEYLAND (NZ)
5 跃起 STALL E5203yo CH AUS G SH 45 585 MOHAMAD SAIFUL AIMAN BIN JALA 陈瀠旺 21/21:02.00PNIL
by FIORENTE (IRE) - FASTBACK (IRE)
4 拉丁宝石 BLINK H1083yo BR NZ G SHB55 574 祖利曼 邱炳安 3NS1:02.01PWITH B
by NADEEM (AUS) - SUNBREASE (NZ)
1 达西太子 1000V C2455yo B NZ G SH 48 521 黄俊杰 霍卡 41 1/41:02.23FRET WITH ATRIAL FIB
by DARCI BRAHMA (NZ) - OBSESSION (NZ)
3 圣十字 BP H2944yo B/BR NZ G SHBP, TT 623 扎华礼 霍卡 53/41:02.36PWITH BP/TT
by SAVABEEL (AUS) - CROIX DU SUD (NZ)
6 虎虎生威 STALL H153yo B AUS G SH 626 哥拉利 尚恩 65 1/41:03.22PNIL
by DREAM AHEAD (USA) - TILLAKEA (AUS)
7 战狼 STALL E3813yo B/BR USA G NHEM, P 647 塞赫尔 柯清狄 7321/21:08.57FWITH EM/P; FRAC; SLOW TO JUMP
by MIDNIGHT LUTE (USA) - SEEKING THE GHOST (USA)