Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 223/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 金火焰 1000B H1784yo B AUS G SHB55 622 B伍活 杨克荣 1 1:00.32PWITH B
by MOSSMAN (AUS) - AUTUMNCONCERTO (AUS)
5 百老汇 BP H1033yo B NZ G SHBP 575 菲德斯 霍卡 23 1/41:00.87PWITH BP
by ALAMOSA (NZ) - BROADWAY EXPRESS (AUS)
8 圣导师 BLEED E4315yo B NZ G SHSR, SB56 558 黄俊杰 霍卡 331:01.37PWITH SB/SR
by SAVABEEL (AUS) - BIRIYANI (IRE)
1 大侠客 BP H2855yo B AUS G SHBP62 621 高丽雅 霍卡 421:01.69FWITH BP; FRAC (REARED & SAT BACK)
by FASTNET ROCK (AUS) - GYPSY DANCER (NZ)
3 翻云覆雨 BP H2674yo B NZ G SHBP 653 扎华礼 霍卡 51 1/41:01.88PWITH BP
by POUR MOI (IRE) - NOVEMBERR RAIN (NZ)
阿贝拉 BP H1333yo BR ARG G SHBP 614 尤索夫 赛米 FWITH BP; DIFF TO LOAD; FRAC; BROKE OPEN REAR GATES; WD; 1 SST REQ
by FORTIFY (USA) - STORMY EPISTOLA (ARG)
阿比尔 BLEED E5824yo BR NZ G SH 6 霍卡
by O'REILLY (NZ) - NERAAN (AUS)
风主席 1000B W5856yo B AUS G SH 39 7 伯里奇
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - GUSSY GODIVA (NZ)