Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 18/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: ORT: SNTC : 038/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 超豪华 ORT H2393yo B NZ G SHB 51625 高丽雅 D罗瑾 1 1:01.59PWITH B
by SUPER EASY (NZ) - POSH BEC (NZ)
2 圣十字 ORT H2944yo B/BR NZ G SH 57.5662 杜奕 霍卡 21/21:01.66PNIL
by SAVABEEL (AUS) - CROIX DU SUD (NZ)
4 狂欢 ORT E5783yo B NZ G SHTT 51616 赛鲁 必拿 34 1/41:02.35PWITH TT
by MAGIC ALBERT (AUS) - RAZZLE (NZ)
1 精英三宝 ORT H2464yo BR AUS G SH 57.5681 纪斯 菲特文 45 3/41:03.28FFRAC (DIVE) / NIL
by AMERICAIN (USA) - HALF EIGHT (AUS)
5 得胜风暴 ORT H2403yo B NZ G SHB 51604 曾伟升 D罗瑾 53/41:03.42PWITH B
by STORM CREEK (USA) - DWANDAOFU (NZ)
3 分析师 ORT H983yo B/BR AUS G SH 51633 扎华礼 霍卡 611:03.59PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - PINS 'N' NEEDLES (NZ)