Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 213/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 摩登原人 BLINK E1334yo CH NZ G SHB70 668 杜奕 克莱门 1 1:00.10PWITH B
by MAKFI (GB) - DODUO (AUS)
5 皓月千里 1000V C1426yo B NZ G SHWK85 605 祖格拉 克莱门 21 3/41:00.39PWITH WK
by SAVABEEL (AUS) - WHITE MOUSE (AUS)
1 马将军 1000B H1706yo B USA G NHB52 641 莫丹尼 彼得斯 351:01.19PWITH B
by WAR FRONT (USA) - JULIE FROM DIXIE (USA)
4 拉丁宝石 STALL H1083yo BR NZ G SHWK55 574 祖利曼 邱炳安 41/21:01.29PWITH WK
by NADEEM (AUS) - SUNBREASE (NZ)
7 量子 NR H894yo B NZ G SHSB61 607 郭炜烘 伯里奇 51/21:01.35PWITH SB
by O'REILLY (NZ) - HEMEM (AUS)
6 帝王出巡 STALL A10811yo B AUS G SHB27 646 励海扎 M尤索 6113/41:03.31PWITH B
by QUEST FOR FAME (GB) - ANCESTORS (AUS)
3 虎贲 1000V E3513yo CH USA G NHTT49 623 沙里扎 克莱门 73 3/41:03.92PWITH TT
by KITTEN'S JOY (USA) - ANECDOTE (USA)
土豪 STALL C3755yo B NZ G SH 69 2 黄敬权 陈加顺
by GUILLOTINE (NZ) - NO PORSCHE NEEDED (USA)