Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 211/2018 - 10:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
9 军校生 PRAC W5655yo BR AUS G SHSB73 589 祖格拉 李卡都 1 1:00.50
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - STIFLER'S MUM (AUS)
3 巨亨 PRAC C1475yo B/BR NZ G SHSB66 593 沃斯特 李卡都 23 3/41:01.12
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
6 华丽金 PRAC E5715yo B AUS G SH 64 696 罗达 布隆 35 3/41:02.05
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - KURYLENKO (AUS)
8 明韵 PRAC H934yo B FR M NH 67 648 高丽雅 克莱门 4SHD1:02.07
by REQUINTO (IRE) - KHANDAAR (IRE)
7 巴赫 PRAC E2014yo B IRE G NH 61 667 包和义 彼得斯 51/21:02.16
by KODIAC (GB) - ESEDRA (IRE)
5 心灯 PRAC H664yo GR NZ G SHTT60 575 罗民翰 霍卡 6NS1:02.17
by ANY SUGGESTION (AUS) - CROSS QUARRY (NZ)
4 巴玉 PRAC C2146yo B NZ G SHEM, XNB63 564 阿密鲁 瑞尔士 71/21:02.25
by PER INCANTO (USA) - LA ROCK'A (NZ)
2 连中三元 PRAC H304yo B NZ G SHTT66 682 杜奕 克莱门 81 1/41:02.45
by SEBRING (AUS) - DARCYBEE (NZ)
1 西北爽 PRAC E774yo B NZ G SHEM, B, TT59 641 B伍活 郭力维 9253/41:06.71
by ROCK 'N' POP (AUS) - WAHAHA (NZ)