Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 11/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 037/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 奇门遁甲 ORT H2443yo CH AUS G SH 51646 莫丹尼 菲特文 1 1:01.03PNIL
by STREET BOSS (USA) - RAVEN PROTECTOR (AUS)
3 太容易 BLINK, ORT H234yo B NZ G SHB, XNB 57.5612 高丽雅 D罗瑾 21 3/41:01.31PWITH B/XNB
by SUPER EASY (NZ) - VITAL CHOICE (AUS)
4 胜券 BLINK, ORT E3794yo B AUS G SHSB, B 57.5605 再基 莫振麟 391:02.77PWITH B/SB
by TICKETS (AUS) - SISSONNE (AUS)
2 翻云覆雨 ORT H2674yo B NZ G SHEM 57.5633 扎华礼 霍卡 46 3/41:03.88PWITH EM
by POUR MOI (IRE) - NOVEMBERR RAIN (NZ)
5 日蚀神奇 ORT E2994yo B AUS M SH 56614 郭炜烘 伯里奇 51 1/41:04.07PNIL
by SMART MISSILE (AUS) - BANDOLERA (JPN)
1 超级大大 ORT H2304yo CH AUS G SH 57.5591 尼扎尔 赛米 64 1/21:04.79PNIL
by STRADA (AUS) - ROMANTICAS (AUS)