Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 06/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 208/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 百夫长 STALL E3684yo B NZ G SHSR48 574 黄敬权 陈加顺 1 1:00.68PWITH SR
by ZED (NZ) - TAUPAKI FLIGHT (NZ)
7 沉默老板 PRAC E284yo B AUS G SHB, TT51 627 高丽雅 奥哈拉 23 1/21:01.25
by STREET BOSS (USA) - MOONSPRITE (GB)
6 马蹄金 PRAC E2314yo B AUS G SHTT, XNB59 686 罗达 布隆 3HD1:01.27
by HUSSONET (USA) - EXALTED DREAM (AUS)
2 铁面无私 BLINK, NR H2374yo B NZ G SHB, TT58 642 纪斯 D罗瑾 4NK1:01.32PWITH B/TT
by JIMMY CHOUX (NZ) - CAMILLA (NZ)
5 抓钱手 PRAC E2854yo B/BR AUS G SHB53 645 顾 伟 乐 邱炳安 51 3/41:01.62
by MINT LANE (USA) - WATCH THE FENCE (AUS)
1 无敌力宏 NR H1624yo B IRE H NH 66 671 B伍活 马定贤 681:02.93PNIL
by INVINCIBLE SPIRIT (IRE) - CABARET (IRE)
3 旺得宝 NR H2774yo B AUS G SH 55 623 莫丹尼 莫振麟 71/21:02.99PNIL
by MANHATTAN RAIN (AUS) - LADY FLEMING (AUS)