Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 04/09/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 207/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 尊驾 PRAC C3855yo CH IRE G NHB, TT, XNB78 653 莫丹尼 菲特文 1 1:00.55
by GALILEO (IRE) - REMEMBER WHEN (IRE)
1 超速 PRAC R1277yo B NZ G SHSB, EM75 541 陆庚德 菲特文 2HD1:00.58
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - DARCYBEE (NZ)
8 特索罗 PRAC E274yo BR ARG G SH 84 628 海理 菲特文 31/21:00.66
by ORPEN (USA) - TESORILLA CLASS (ARG)
5 纵横大地 BLINK E5917yo B/BR USA G NHSB, EM, B, TT114 685 纪斯 菲特文 421:00.98PWITH B/EM/SB/TT
by MIZZEN MAST (USA) - STORM DOVE (USA)
6 威威路 PRAC W3897yo BR NZ G SHTT93 616 罗民翰 霍卡 51/21:01.08
by KEEPER (AUS) - FLYING FLORENCE (NZ)
2 林家改革 PRAC W1747yo B NZ G SHTT64 552 黄俊杰 霍卡 6101/41:02.78
by O'REILLY (NZ) - PRETTY (NZ)
贺小弟 PRAC N6657yo B AUS G SH 83 4 伯里奇
by DUPORTH (AUS) - SUNDAY SERVICE (AUS)
星际帝皇 PRAC H755yo CH NZ G SH 66 7 S约翰 L黎根
by RED GIANT (USA) - LOTTA LUV (NZ)