Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 202/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 战密 PRAC W2477yo BR NZ G SHSR, TT58 605 赛鲁 必拿 1 1:00.85
by SAVABEEL (AUS) - FIRE SONG (NZ)
6 太阳战神 PRAC H1944yo BR AUS G SHB57 636 莫丹尼 菲特文 23/41:00.99
by LONHRO (AUS) - PILBARA SAND (AUS)
8 大总管 PRAC H1904yo BR AUS G SHB56 658 包和义 尚恩 31 3/41:01.28
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - DARBY'S BID (AUS)
1 灰姑娘 PRAC H104yo GR NZ M SH 60 661 罗达 布隆 421:01.60
by RELIABLE MAN (GB) - ASCIANO MISS (AUS)
3 巨亨 PRAC C1475yo B/BR NZ G SH 66 593 沃斯特 李卡都 51/21:01.69
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
2 活力将军 PRAC H835yo B AUS G SH 61 602 林安健 奥哈拉 61/21:01.77
by SEPOY (AUS) - CAIGUNA (AUS)
4 立泽 PRAC R4677yo B NZ G SH 60 564 阿密鲁 瑞尔士 7HD1:01.80
by ALAMOSA (NZ) - GRAPHITE (NZ)
7 操作员 PRAC H504yo CH AUS G SHB57 667 顾 伟 乐 邱炳安 83 1/21:02.36
by MINT LANE (USA) - SHALINI (AUS)