Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 202/2018 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 杰米队长 PRAC E1814yo BR AUS G SHSB75 614 沃斯特 李卡都 1 1:00.26
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - CIVITA (AUS)
2 帝王梦 PRAC R6377yo B NZ G SH 80 592 克希纳 李卡都 21 3/41:00.56
by ELUSIVE CITY (USA) - RACE EMPRESS (AUS)
5 诺雅之音 PRAC E4363yo B IRE G NHB65 665 纪斯 彼得斯 32 1/41:00.92
by VOCALISED (USA) - TENSE (IRE)
6 卫星终极 PRAC E2255yo B/BR AUS G SHTT64 596 林安健 奥哈拉 4NK1:00.97
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - COUNTY MAYO (USA)
3 摩登原人 PRAC E1334yo CH NZ G SH 70 653 普拉瑟 克莱门 5SHD1:00.99
by MAKFI (GB) - DODUO (AUS)
7 中土王国 PRAC H1644yo B USA G NHSB63 637 莫丹尼 彼得斯 64 3/41:01.79
by WAR FRONT (USA) - RIVER BELLE (GB)
1 投石问路 PRAC E3533yo CH USA G NHB, TT55 651 沙霖 郭力维 71 1/41:02.00
by LEMON DROP KID (USA) - SCOTT'S ALY CAT (USA)
8 巴玉 PRAC C2146yo B NZ G SHEM, XNB63 558 阿密鲁 瑞尔士 81 1/21:02.25
by PER INCANTO (USA) - LA ROCK'A (NZ)