Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 035/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 翻云覆雨 ORT H2674yo B NZ G SH 57.5581 菲德斯 霍卡 1 1:03.19FFRAC (REARED HIGH; NEARLY CAST)
by POUR MOI (IRE) - NOVEMBERR RAIN (NZ)
3 赢神 BLINK H2024yo GR NZ G SHB 633 高丽雅 邱炳安 25 1/21:04.10PWITH B
by DARCI BRAHMA (NZ) - THE GREY STORM (NZ)
5 世纪之钻 BLINK, STALL H2053yo B USA G NHBRS56 665 罗达 布隆 31/21:04.18PWITH BRS
by KITTEN'S JOY (USA) - QUEENOFALLDIAMONDS (USA)
2 超级玫瑰 ORT H413yo BR NZ F SH 49642 普拉瑟 奥哈拉 441:04.86PNIL
by NADEEM (AUS) - LADY BERETTA (NZ)
6 暴飞龙 -B H363yo B AUS G SH 656 B伍活 马定贤 5HD1:04.89PNIL
by FOXWEDGE (AUS) - INFINITO (AUS)
4 喀山 STALL W1907yo BR NZ G SHSR, B, TT39 584 罗民翰 邱炳安 611:05.07FWITH B/SR/TT; SLOW TO JUMP; 2 SST REQ
by KING OF ROSES (AUS) - LADY PENELOPE (NZ)