Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 195/2018 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
9 惊人天赋 PRAC W4226yo BR NZ G SHEM, BP50 609 海理 赛米 1 1:01.94
by KEEPER (AUS) - MUMTAZ (NZ)
7 勇往向前 PRAC C3276yo B AUS G SHB56 657 包和义 尚恩 211:02.10
by WAR CHANT (USA) - ADMIRING (AUS)
3 有所谓 PRAC E2125yo BR AUS G SHP49 593 尼扎尔 赛米 3NK1:02.14
by MURTAJILL (AUS) - MISS VELVET (AUS)
4 百家乐 PRAC E5374yo BR AUS G SHP56 594 郭炜烘 伯里奇 42 1/21:02.54
by SKILLED (AUS) - LADY GREEN (AUS)
2 发夹 PRAC E1264yo B NZ M SH 56 632 莫丹尼 克莱门 51 1/41:02.73
by IFFRAAJ (GB) - REGAL THRILLS (AUS)
5 壮男 PRAC E5903yo CH NZ G SHB 685 普拉瑟 柯清狄 6HD1:02.77
by PER INCANTO (USA) - SAINT SHE AIN'T (NZ)
8 温柔乡 PRAC E5874yo B NZ G SH 49 658 薄奇能 克莱门 711:02.92
by OCEAN PARK (NZ) - BE FABULOUS (NZ)
6 江山雄风 PRAC H1844yo B NZ G SHSB 666 纪斯 莫振麟 8141:05.25
by EL HERMANO (NZ) - LOADED SISTERS (NZ)
1 克拉宫殿 PRAC H643yo B NZ G SH 1 阿沙哈 霍卡
by MINSTREL COURT (AUS) - ZABBA (NZ)