Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 195/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 步兵团 PRAC W3956yo B NZ G SH 113 675 杜奕 菲特文 1 1:00.51
by TAVISTOCK (NZ) - THE NIGHTINGALE (NZ)
7 千里眼 PRAC H84yo CH ARG G SHTT81 597 沃斯特 李卡都 2NK1:00.56
by PURE PRIZE (USA) - MISS TESSI (ARG)
1 杰突出 PRAC C615yo B NZ G SH 67 591 克希纳 李卡都 31 3/41:00.87
by SWISS ACE (AUS) - FIRELIGHT (NZ)
4 精英无敌 PRAC E3844yo B IRE G NHBP98 624 薄奇能 霍卡 421:01.21
by ARCHARCHARCH (USA) - DOUGH ON THE GO (USA)
2 独赢 PRAC C4264yo B USA G NH 80 662 顾 伟 乐 克莱门 5NS1:01.21
by TRIBAL RULE (USA) - STACIE'S SMILE (USA)
6 海盗女王 PRAC E1714yo B AUS M SH 73 676 罗达 布隆 6HD1:01.25
by ILOVETHISCITY (AUS) - MOONDREAMER (IRE)
3 飞天火箭 PRAC E2185yo B NZ G SHEM76 623 莫丹尼 瑞尔士 7NS1:01.25
by DARCI BRAHMA (NZ) - RUPPERTSBERG (NZ)
8 萨拉普 PRAC E345yo CH ARG G SHTT78 608 沙里扎 克莱门 83 1/41:01.77
by HELIOSTATIC (IRE) - SAVOIR AIMER (ARG)