Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 194/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 北洋星 BLINK W4035yo CH USA G NHB, TT99 643 徐汉堡 陈瀠旺 1 1:00.16PWITH B/TT
by LEMON DROP KID (USA) - IMAGINE (USA)
6 强国 BP H2274yo B AUS G SHBP 676 杜奕 霍卡 28 1/41:01.51FWITH BP; FRAC (REARED / SAT DOWN / DISLODGED RIDER); SST REQ
by REAL SAGA (AUS) - TALLULAH BEE (AUS)
5 炫耀 -P H1323yo CH ARG G SH 665 包和义 L黎根 33 1/21:02.09PNIL
by PURE PRIZE (USA) - FORTY EMISARIA (ARG)
8 林家演化 PRAC H563yo B AUS G SH 658 MUHAMMAD RAZIF BIN ABDUL RAHMAN 马定贤 43/41:02.20
by EQUIANO (FR) - LA RUMBA (NZ)
4 伊盟传奇 NR H2214yo B AUS G SH 55 634 薄奇能 克莱门 53/41:02.32PNIL
by SO YOU THINK (NZ) - LITTLE DIAMOND A (USA)
2 巴黎银行 NR, PACIF H2285yo BR NZ G SHP, TT60 602 尤索夫 赛米 61 1/41:02.53PWITH P/TT
by PENTIRE (GB) - HERCULANEUM (NZ)
7 东方胜 STALL C2016yo B AUS G SHB41 637 文罗 许佐扬 78 3/41:03.96PWITH B
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - CANADIAN LEGACY (GB)
俄国制造 NR H2204yo B AUS G SH 65 1 莫丹尼 菲特文
by STREET CRY (IRE) - MILLIE MILOU (NZ)