Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 16/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 191/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 林肯月光 BLINK H2003yo BR NZ G SHB 606 沃斯特 尚恩 1 1:01.08PWITH B
by ALAMOSA (NZ) - SHEEZA DON (NZ)
4 马赫 BP H2223yo B AUS G SHSB, BP, CHK, TT55 654 薄奇能 伯里奇 2NK1:01.12PWITH BP/TT/SB/CHK
by CASINO PRINCE (AUS) - BLACK EYE (AUS)
2 北国回忆 1000B E4815yo B AUS G SHB, TT56 662 罗达 布隆 3NK1:01.15PWITH B/TT
by ALFRED NOBEL (IRE) - MAGICAL MEMORIES (AUS)
1 林肯城市 BLINK H2013yo B AUS G SHB 661 哥拉利 尚恩 491:02.62PWITH B
by SIZZLING (AUS) - LAGERPHONE (AUS)
7 林家射击 BLEED C2206yo BR NZ G SHEM74 687 贝善利 马定贤 5121/21:04.67PWITH EM
by SHOWCASING (GB) - LUCINDA JANE (NZ)
林家秘笈 1000B E324yo BR ARG G SH 3 马定贤
by PURE PRIZE (USA) - KRYSIA (ARG)
纵横胜利 BLINK H523yo B NZ G SH 5 普拉瑟 菲特文
by SWISS ACE (AUS) - ARTISTE FILLE (AUS)