Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 14/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: ORT: SNTC : 033/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 幸运满满 ORT H1184yo B NZ G SH 57.5584 阿密鲁 瑞尔士 1 1:02.37PNIL
by ALAMOSA (NZ) - HALFYALUCK (NZ)
3 龙争虎斗 BLINK, ORT H743yo B NZ G SHB 50.5612 纪斯 D罗瑾 21 1/41:02.58PWITH B
by POWER (GB) - TIZ KATE (NZ)
7 冰人 ORT H1423yo B NZ G SH 50.5627 薄奇能 克莱门 33/41:02.69PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - DANSE SAUVAGE (NZ)
4 驾到 ORT H1173yo CH NZ G SH 50.5663 杜奕 赛米 41/21:02.76PNIL
by JIMMY CHOUX (NZ) - LIONSTAR (NZ)
5 我的老板 ORT H1563yo B NZ G SHSB 50.5621 B伍活 莫振麟 51/21:02.83PWITH SB
by ROCK 'N' POP (AUS) - BE FABULOUS (NZ)
6 多宝多梦 ORT H1363yo B NZ C SH 50.5635 莫丹尼 瑞尔士 61/21:02.90PNIL
by PINS (AUS) - J'LO )NZ)
2 简单帝国 ORT E4864yo B NZ G SH 57.5606 再基 邱炳安 7DIST1:20.51FFAILED TO MEET QUALIFYING TIME
by SUPER EASY (NZ) - CUT OFF (NZ)